Tisztelt Látogató!

Kisebb generációváltás zajlott le idén, 2023-ban a Georgikon Alapítvány kuratóriumában. Nagyon kedves felkérést kaptam Alma materünk kuratórium elnöki tisztségének betöltésére, melyet szívesen vállaltam. A kuratórium munkáját új tagok is segítik, akikkel a gazdasági életben való jártasságukat kamatoztatva új célokat fogalmaztunk meg.

Természetesen az alapítók által megfogalmazott célok a legfontosabbak továbbra is: a Georgikon hagyományainak őrzése, emlékeinek ápolása, az intézmény magas színvonalú oktató, nevelő és tudományos tevékenységének segítése és továbbfejlesztése. Azonban ezek megvalósításához megkezdődött a források megteremtésének tervezése. A Georgikont aktuálisan érintő kihívásokra fontosnak érezzük, hogy reagáljunk.

Nagy múltú egyetemünkön versenyképes oktatás folyt az utóbbi 226 évben. Az Alapítvány segíteni kívánja ezen méltó hírnévnek a fennmaradását és lehető fokozását. Óhajtjuk, hogy anyagi támaszt nyújtsunk minőségi oktatói gárda Keszthelyre vonzásához, valamint a meglévők itt tartásához. A magas színvonalú oktatás a felkészült, versenyben helytálló gazdászok képzésének záloga, a Georgikon fejlődésének és fennmaradásának alapköve.

Hála a Georgikon hagyományosan jó hírű képzésének és professzoraink szervezőkészségének, Campusunk az anyaegyetemen belül a legkiválóbb felvételi számokat képes produkálni.

A keszthelyi gazdász összetartás országos hírű. Büszkén szeretnénk használni ezt a meglévő szeretetet, mely az itt végzett gazdászokból árad Alma materük felé. Nemes célt fogalmazunk meg a Georgikon oktatói gárdájának megtartásával és bővítésével, az oktatás színvonalának tovább emelésével. Az Alapítvány feladata, hogy megteremtse azon kereteket melyeken keresztül az öreg gazdászok munkájukkal vagy anyagi javaikkal támogatni tudják a Georgikont úgy, hogy közben legyen módjuk felidézni dicső gazdászéletük megannyi szép történetét, nosztalgiázni, kapcsolataikat ápolni, építeni, az együttlét örömét megélni.

2024. januárjának 19. napjára a Georgikon Alapítvány jótékonysági bált szervez Keszthelyen, melynek célja a forrásgyűjtésen túl a keszthelyi gazdász összetartozás megélése.

Boldogabbak leszünk, ha adományozhatunk a Georgikonnak hasznos céljai megvalósítására, boldogabbak leszünk, ha öreg gazdász barátainkkal közösségben tehetjük ezt.

Ahogy a mostani gazdászok kiáltják: Vivat Academia! Vivat Georgikon!

Tisztelettel:
Király László
ügyvezető
a Georgikon Alapítvány kuratóriumának elnöke

Király László width=

A kuratórium tagjai

Bustyaházai László
Horváth István
Dr. Kismányoky Tamás
Dr. Matusné Dr. Sényi Klára
Dr. Pálmai Ottó
Szücs Imre

Titkár
Dr. Kormos Éva

Alapítók
Márton Péter
Kovács Máté (alapítói jog gyakorlója)
† Dr. Palkovics Miklós
† Dr. Kovács József
† Balaton Gyula

Tájékoztató a Georgikon Alapítvány tevékenységéről

Az 1992-ben alapított keszthelyi Georgikon Alapítvány működése szorosan összefonódik a Georgikon mindennapjaival. Az alapítvány elsődleges célja jelenleg is az, hogy támogatni tudja a MATE Georgikon Campus legkiválóbb hallgatóit, fiatal oktató és kutató munkatársait, de a szociálisan rászoruló hallgatókat is, anyagi segítséget nyújtson a Georgikon évfordulóinak méltó megünnepléséhez, a hagyományőrző tevékenységekhez, s nem utolsósorban az intézmény magas színvonalú oktató, nevelő és tudományos tevékenységének továbbfejlesztéséhez. Emellett az alapítvány rendszeresen támogatja a hallgatói élet tradicionális és elmaradhatatlan eseményeit: a Sárgulást és a Diáknapokat, a Campus beiskolázási tevékenységét, közreműködik tudományos rendezvények, konferenciák szervezésében, megjelenteti a Georgikon Kiskönyvtár sorozatot. Az utóbbi években jelentősen csökkent a támogatók adója 1%-ának felajánlásából származó forrásunk, ezért kérjük, hogy személyes és szakmai kapcsolatrendszerét felhasználva segítsen új támogatókat szerezni a Georgikon Alapítványnak. E lehetőséggel minden anyagi teher és többletmunka nélkül gyarapíthatja azt a folyamatosan apadó forrást, amelyet ösztöndíjakra, támogatásokra fordíthat az alapítvány.

Adószámunk: 19277473-1-20

Alapítványunk az SZJA 1%-os felajánlásából befolyt összeget a hallgatóink által megpályázható „Georgikon Szociális Ösztöndíjra”, „Az év fiatal oktatója”, „Az év fiatal kutatója” ösztöndíjra, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók „Georgikon Ösztöndíjára” a TDK konferencia támogatására, a beiskolázást segítő tevékenységek támogatására, valamint a Georgikon tradicionális diákrendezvénye, a Sárgulás támogatására használja fel. Rendszeresen közreműködünk tudományos konferenciák szervezésében az agrárgazdasághoz kapcsolódó szakterületeken, az egyetemen folyó tudományos és oktatási tevékenység, a kutatás eredményei hasznosulásának és elterjesztésének érdekében. (Georgikon Napok, Növényvédelmi Fórum, LQ. Nemzetközi Földminősítési Konferencia, Növénynemesítési Tudományos Napok).

A Georgikon Alapítvány éves egyszerűsített beszámolói és azok közhasznúsági mellékletei