Tisztelt Látogató!

A múlt értékeinek ismerete, megőrzése és ápolása elengedhetetlen feltétele annak, hogy biztonságosan mozogjunk a jelenben, helyes és pontos napi döntéseket tudjunk hozni és a jövőbeni célok elérése érdekében reális, valós feladatokat jelöljünk ki.

Biztos vagyok benne, hogy 1992-ben ezek voltak a Georgikon Alapítványt létrehozó alapító tagok (Balaton Gyula, Dr. Kovács József, Dr. Palkovics Miklós és Márton Péter) gondolatai és céljai, amit meg is fogalmaztak az Alapító Okiratban.
Az Alapítvány célja a Georgikon hagyományának őrzése, emlékének ápolása, történetének eddig nem ismert eseményei feltárásához támogatás nyújtása, az intézmény magas színvonalú oktató, nevelő és tudományos tevékenységének segítése és továbbfejlesztése.
Az első másfél évtizedben sok olyan kiadványt sikerült megjelentetnünk, ami egyértelműen a hagyományőrzést valósította meg.
Célja az Alapítványnak továbbá a keszthelyi Georgikon legkiválóbb hallgatóinak ösztöndíjakkal való segítése, az anyagilag szociálisan rászorulók pénzügyi támogatása, a fiatal oktatók és kutatók pályázati alapon való erkölcsi és anyagi elismerése.

Keszthelyen végzett diákként 2005-ben kerültem be az Alapítvány munkájába és 2010-től, mint a kuratórium elnöke látom el feladataimat.
Mindenképpen megemlíteném volt tanárunk, nemzetközi hírű szőlőnemesítőnk, Dr. Bakonyi Károly emlékét, akinek 2012 nyarán avattunk szobrot Alapítványunk tevékeny közreműködésével.
A múlt hagyományainak és értékeinek megőrzése terén Alapítványunk Kuratóriuma döntött – a család tagjainak teljes egyetértésével – a „Belák Sándor díj” megalapításáról, amit volt egyetemi tanárunk, országgyűlési képviselőnk és rektorunk születésének 100. évfordulóján, 2019-ben adtunk át először.
Ezt a díjat, elsőként Dr. Kovács József, egyetemünk nyugalmazott állattenyésztő professzora, Alapítványunk alapító tagja kapta meg. A következő évben Dr. Husvéth Ferenc professzor, egyetemünk volt rektor helyettese, tavaly pedig Gubicza Ferenc nyerte el a díjat, aki keszthelyi diákként az egyetem díszpolgára lett 1998-ban és 10 éven keresztül volt Alapítványunk Kuratóriumának elnöke.
A következő fontos esemény 2020. januárjában volt, amikor Alapítványunk szobrot emelt. Prof. Sáringer Gyula akadémikusnak, egyetemünk volt rektorának, a nemzetközi hírű entomológusnak.

Keszthelyen évente sikeresen megrendezésre kerülő Növényvédelmi Fórum és Georgikon Napok pénzügyi ügyintézését is Alapítványunk végzi.

A pénzügyi helyzetünk nem könnyű. Az utóbbi években egyre több közhasznú szervezet várja a támogatásokat és az adományokat. Azon dolgozunk, hogy a Keszthelyen végzett diákokat ebben a témában sokkal hatékonyabban tudjuk megszólítani. Ebben a munkában szívesen veszünk minden segítséget.

Az elmúlt hónapokban Keszthelyen bekövetkezett változásokat követve alapítványunk egy új, önálló honlapot hozott létre, hogy a helyi érdekeknek nagyobb lehetőségeket és mozgásteret biztosítsunk. Ezen a honlapon kívánjuk tájékoztatni a volt Keszthelyi Gazdászokat és más érdeklődőket az aktuális információkról.
A változások ellenére meggyőződéssel állítom, hogy Alapítványunk olyan hagyományápoló, értékőrző, de ugyanakkor a Georgikon Campus napi működését is segítő, támogató tevékenységet végez, ami nagyon sok embernek örömet okoz.

Legyünk büszkék erre!

Tisztelettel:
Dr. Pálmai Ottó
c. egyetemi docens
a Georgikon Alapítvány kuratóriumának elnöke

Dr. Pálmai Ottó width=

A kuratórium tagjai

Dr. Pálmai Ottó
Dr. Fodor Lóránt
Dr. Matusné Dr. Sényi Klára
Dr. Farkas Imre
Dr. Kismányoky Tamás
Dr. Pintér Csaba
Boross László

Titkár
Dr. Kormos Éva

Alapítók
Márton Péter
Kovács Máté (alapítói jog gyakorlója)
† Dr. Palkovics Miklós
† Dr. Kovács József
† Balaton Gyula

Tájékoztató a Georgikon Alapítvány tevékenységéről

Az 1992-ben alapított keszthelyi Georgikon Alapítvány működése szorosan összefonódik a Georgikon mindennapjaival. Az alapítvány elsődleges célja jelenleg is az, hogy támogatni tudja a MATE Georgikon Campus legkiválóbb hallgatóit, fiatal oktató és kutató munkatársait, de a szociálisan rászoruló hallgatókat is, anyagi segítséget nyújtson a Georgikon évfordulóinak méltó megünnepléséhez, a hagyományőrző tevékenységekhez, s nem utolsósorban az intézmény magas színvonalú oktató, nevelő és tudományos tevékenységének továbbfejlesztéséhez. Emellett az alapítvány rendszeresen támogatja a hallgatói élet tradicionális és elmaradhatatlan eseményeit: a Sárgulást és a Diáknapokat, a Campus beiskolázási tevékenységét, közreműködik tudományos rendezvények, konferenciák szervezésében, megjelenteti a Georgikon Kiskönyvtár sorozatot. Az utóbbi években jelentősen csökkent a támogatók adója 1%-ának felajánlásából származó forrásunk, ezért kérjük, hogy személyes és szakmai kapcsolatrendszerét felhasználva segítsen új támogatókat szerezni a Georgikon Alapítványnak. E lehetőséggel minden anyagi teher és többletmunka nélkül gyarapíthatja azt a folyamatosan apadó forrást, amelyet ösztöndíjakra, támogatásokra fordíthat az alapítvány.

Adószámunk: 19277473-1-20

Alapítványunk az SZJA 1%-os felajánlásából befolyt összeget a hallgatóink által megpályázható “Georgikon Szociális Ösztöndíjra”, „Az év fiatal oktatója”, “Az év fiatal kutatója” ösztöndíjra, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók „Georgikon Ösztöndíjára” a TDK konferencia támogatására, a beiskolázást segítő tevékenységek támogatására, valamint a Georgikon tradicionális diákrendezvénye, a Sárgulás támogatására használja fel. Rendszeresen közreműködünk tudományos konferenciák szervezésében az agrárgazdasághoz kapcsolódó szakterületeken, az egyetemen folyó tudományos és oktatási tevékenység, a kutatás eredményei hasznosulásának és elterjesztésének érdekében. (Georgikon Napok, Növényvédelmi Fórum, LQ. Nemzetközi Földminősítési Konferencia, Növénynemesítési Tudományos Napok).

A Georgikon Alapítvány éves egyszerűsített beszámolói és azok közhasznúsági mellékletei