Dr. Kovács József professzor több évtizede meghatározó oktatója, kutatója a Georgikonnak. A sertéstenyésztés egyik hazai meghatározó személyisége, a Keszthelyi Nagy Fehér sertés törzstenyészet létrehozója, több gazdász generáció tanítómestere, akitől nem csak a szűken vett szakmai ismereteket, hanem az agrárium iránti elkötelezettséget, munkaszeretet, tisztességet, a régi paraszti világ bölcsességeit is meg lehetett tanulni.

Oktatókollégáival és a hallgatósággal is közvetlen kapcsolatot ápolt.
A világ dolgaiban tájékozott, jó humorérzékkel megáldott, kiváló előadó. Mindenkor széleskörű közéleti tevékenység jellemezte, ami a szakmai rendezvényeken, az állattenyésztéssel kapcsolatos bizottságokban és a keszthelyi városi programokon való aktív részvételben egyaránt megnyilvánult.

Keszthely város díszpolgára és számos egyetemi, állami kitüntetés birtokosa. A Georgikon Alapítvány alapítója, a kuratórium jelenleg is aktív meghatározó tagja. Ünnepségeink állandó résztvevője, hagyományaink ápolója.

A Georgikon iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy nyugdíjba vonulását követően mindvégig, napjainkban is, aktívan részt vesz a tanszék munkájában, tanácsaival segíti a fiatalabb generációt.

Kedves Professzor Úr, kedves Jóska bácsi, sok szeretettel gratulálunk!