Gubicza Ferenc Veszprém megyében, a Bakony hegység legmagasabb vonulatában lévő Tés községben született 1939-ben, majd a lókúti általános iskola elvégzése után a Veszprémi Lovassy László gimnáziumba került, ahol jó eredménnyel érettségizett 1957-ben.
Egyértelmű volt, hogy a mezőgazdasági szakmában kíván tovább tanulni, ezért a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémiát választotta. A Keszthelyen eltöltött négy esztendőben jól érezte magát, neves, sikeres tanárai voltak: Belák Sándor, Láng Géza, Berke Péter, Vladár Endre professzorok, Kölűs Gábor, Kovács József és több neves tanár tanította a szakmára.
A Veszprém Megyei Tanács ösztöndíjasaként megkezdte a bakonybéli üzemegységvezetői tevékenységét, majd tíz hónappal később a szövetkezet főmezőgazdászának nevezték ki. Közben megszerezte a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen az üzemgazdasági szakmérnöki diplomát levelező tagozaton.
1967-ben felkérték a Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Osztály osztályvezetői feladatai ellátására a zirci járásban. A zirci és más járások megszűnésének terve miatt elfogadta a bakonyszentkirályi szövetkezet szakmai irányítását, főmezőgazdászi munkakör mellett elnökhelyettes lett.
Öt évvel később felkérték a kilenc községet magába foglaló, 10.000 hektáros területű nemesvámosi központú szövetkezet elnökhelyettesének, majd három évvel később, 1977-ben a szövetkezet elnökének választották meg, mely tisztséget több, mint három évtizedig töltött be. 1990-ig négy alkalommal kapta meg a szövetkezet a Kiváló Szövetkezet címet.
A bor vertikum kialakításával a Balatonfüred-Csopak Borvidék egyik legnagyobb üzeme lett, a háztájival együtt több, mint 600 hektár szőlőt műveltek. Az alaptevékenységben a teljes vertikum kialakítását igyekeztek megvalósítani, az ipari tevékenységet is fejlesztették.
A társasági törvény adta lehetőséget figyelembe véve tovább növelték a gazdálkodás eredményességét, mellyel létrehozták a Csopak Szövetkezeti Rt.-t, s mintegy 20 önálló jogi személyiségű társaságot.
A szövetkezet finanszírozta 1985-től a minden településre kiterjedő monográfia sorozatot. Tizenegy község és Balatonfüred város monográfiája így készült el, valamint Balatonfüred-Csopak Borvidék története.
1996-ban a Georgikon Alapítvány alapítói felkérték, hogy vállalja el a kuratóriumi tagságot, melyet örömmel elfogadott, hogy ezzel a munkával is jobban tudja segíteni az Alma Mater tevékenységét. Később az elnöki teendőket is ellátta 2010-ig.
Első alkalommal a Georgikon alapításának 200 éves évfordulójára kiadták a Georgikon 200 című, két kötetes könyvet. Ezt követték újabb könyvek, melyek a Georgikon kiskönyvtár sorozatban kerültek kiadásra az alapítvány költségén.
A Georgikon Alapítvány e feladatokon túl széles körű tevékenységet folytatott a hallgatók és az intézmény érdekében, eredményesen. Ez is mutatja az alapítók munkájának kiemelkedő jelentőségét.
1984-ben Gubicza Ferenc vezetésével kilenc fő létrehozta Csopakon a Balatonvin-Csopak Borrendet, mint egyesületet. A Dunántúlon elsőként, az országban harmadikként alakult meg ez a borrend.
Gubicza Ferenc számtalan alkalommal részt vett címzetes egyetemi tanárként a Georgikon és az agráregyetemek által szervezett szakmai programokon, Keszthelyen, Debrecenben, Gödöllőn és másutt.
Az 1970-es évektől két évtizeden keresztül szakmai írásai jelentek meg a Gazdálkodás című mezőgazdasági, üzemszervezési és agrár-közgazdasági folyóiratban.

Több kitüntetés birtokosa, amelyekből kiemeljük a következőket:

 • Mezőgazdaság kiváló dolgozója (Budapest, 1966)
 • Munka Érdemrend Arany Fokozata (Budapest, 1980)
 • Eötvös Lóránd-díj (Budapest, 1989)
 • Pannon Agrártudományi Egyetem Díszpolgára (Keszthely, 1998)
 • Lókút Község Díszpolgára (Lókút, 2002)
 • „Pro Vino” Érdemérem (Budapest, 2003)
 • Balatonfüred Város Díszpolgára (Balatonfüred, 2005)

Egyéb vállalt tisztségei, feladatai:

 • A Pannon Egyetem Georgikon Karán címzetes egyetemi tanár
 • A keszthelyi Georgikon Alapítvány kuratóriumának elnöke volt
 • A Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
 • A Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Kör tiszteletbeli alelnöke