Georgikon Szociális Ösztöndíj

Georgikon Szociális Ösztöndíj

A Georgikon Szociális Ösztöndíj célja a támogatásra szoruló, minimum jó rendű tanulmányi eredményt elérő, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjban részesítése.
A megítélt támogatás egy tanulmányi félévre szól, és egyösszegben kerül kifizetésre.

Georgikon Szociális Ösztöndíjra nem pályázhatnak:

  • Államilag finanszírozott hallgatók,
  • PhD hallgatók.

A pályázat beérkezési határideje: 2023. március 29. 12:00

A pályázati igénylőlap ide kattintva elérhető!

Georgikon Alapítvány
8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16. 266.sz. iroda vagy

elektronikusan az info@georgikonalapitvany.hu címre küldve.

Az Alapítvány döntéséről a pályázó az általa megadott e-mail címre kap értesítést.

Megosztás