Georgikon Szociális Ösztöndíj

Georgikon Szociális Ösztöndíj

A Georgikon Szociális Ösztöndíj célja a támogatásra szoruló, minimum jó rendű tanulmányi eredményt elérő, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjban részesítése.
A megítélt támogatás egy tanulmányi félévre szól, és egyösszegben kerül kifizetésre.

Georgikon Szociális Ösztöndíjra nem pályázhatnak:

  • Államilag finanszírozott hallgatók,
  • PhD hallgatók.

Letöltöm a pályázati adatlapot

Beérkezési határidő: 2022. március 31.
Cím: Georgikon Alapítvány, 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Az Alapítvány döntéséről a pályázó az általa megadott e-mail címre kap értesítést.

Megosztás